Персонален номер с добавена стойност

Номер с Добавена Стойност

Какво е 0900 номер?

0900 се наричат номерата с добавена стойност или импулсните номера в рамките на Европейския съюз. Валидно за всички номера с добавена стойност е, че обажданията към тях се тарифират на по-висока стойност от стандартната цена. Обичайно 0900 номерата се използват за предоставяне на информационни, консултантски и развлекателни услуги с добавена стойност.

Номерата с добавена стойност са няколко типа. За информационни, консултантски, юридически и други услуги с добавена стойност, номерата започват с 0900, 0901 и др. и ги наричаме за краткост универсални. За услуги за възрастни (еротика, запознанства и др. подобни), номерата започват с 0903, 0909 и др., в зависимост от държавата в ЕС, но всички тях наричаме еротични. 

 

Свързване към номер 0900 струва на крайния потребител от 0,60 лв. до 2,40 лв. на минута или на обаждане в България и от 1,5 до 2,9 Евро на минута в ЕС.

 

Българските 0900 номера могат да бъдат избирани от всеки български номер – мобилен и/или стационарен.
Швейцарските от всеки швейцарски, румънските от всеки румънски и тн. Стандартен мобилен телефон в една държава, не може да избира 0900 номер в друга държава.  

 

Предимствата да регистрирате 0900 номер през 0900.bg са следните:

 

  • Безплатна регистрация
  • Без месечни такси
  • Своевременно заплащане на натрупаните приходи от обаждания (вижте повече в Цени)
  • Без закупуване на отделна SIM карта
  • Моментално активиране на 0900 номер
  • Детайлна статистика
  • Денонощна поддръжка
  • Възможност за добавяне на SIP акаунт

 

Използването на номер, от който да предлагате услуги с добавена стойност, ви помага да си осигурите допълнителни доходи, без да влагате собствени средства предварително. Необходими са ви само 0900 номер, вашите знания и желанието ви да предлагате услуги  с добавена стойност, от които да печелите.